معماری هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در معماری

شاید برایتان سوال بوجود آید معماری که مرتبط با ساختمان سازی است چه ربطی با هوش مصنوعی و کامپیوتر دارد با ما همراه باشید تا در مقاله زیر ارتباط این واژه معماری و هوش مصنوعی و کارایی هوش مصنوعی در معماری بیان کنیم

هوش مصنوعی در معماری چیست؟

یکی از مهم ترین کاربرد های هوش مصنوعی در معماری توانایی خارق العاده در پردازش اطلاعات است. معماران برای ایجاد طرح های جدید و بررسی طرح های قدیمی نیاز به وقت و انرژی دارد ولی کامپیوتر می تواند در مدت کوتاه داده ها تجزیه و تحلیل کند و براساس توصیه هایی ارائه شد و معمار می تواند به انجام آزمایش و تحقیق بطور همزمان و حتی گاهی بدون قلم و کاغذ بپردازد، و این امر منجر به بازگشت سازمان ها با مشتریان به رایانه ها برای طرح های ساخت و ساز می شود.

 هوش مصنوعی در معماری پارامتریک

در معماری پارامتریک، معماران می توانند با تغییر متغیرها می توانند بدون محدودیت طرح های جدید بسازند.

هوش مصنوعی در معماری پارامتریک یک امکان پنهان است که مانند یک زبان برنامه نویسی در معماری عمل کرده و به معماران کمک می کنند تا با مشخص کردن پارامتر های خاصی طرح های خود را بسازند و خروجی طرح های خود انتخاب کنند ، محدودیت ها را بشناسد و داده های مدنظر خود را وارد کنند تا به محصول نهایی برسد.

هوش مصنوعی در ساخت و ساز و برنامه ریزی

ساختمان سازی یک کار پیچیده و زمان بر است؛ و نیاز به برنامه ریزی است، بنابراین هوش مصنوعی در برنامه ریزی به کمک معماران آمده است. هوش مصنوعی برنامه ریزی برای معماران آسان کرده و می تواند با تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد هزینه ها در زمان و انرژی صرفه جویی می کند و همین داده ها باعث می شود زمان طراحی و ساخت کوتاه تر شود.

هوش مصنوعی معماری شبرو

هوش مصنوعی در شهرهای هوشمند

یک از وظایف معمار این است که تمام جنبه ها را تحلیل کند و بفهمد جریان شهرها چگونه است  و در آینده به چه شکلی در می آید، و جمعیت آن در آینده چقدر می شود.

با توجه به پیشترفت علم و ظهور هوش مصنوعی شهرسازی هم تغییرات قابل توجهی کرده ، و طراحی شهر ها کار پیچیده شده است و سال ها نیاز به برنامه ریزی نیاز دارد؛ بنابراین دیگر معماری سنتی جوابگو نیاز آنها نبوده پس معماران مجبور بودند در مدل های شهر سازی سنتی تجدید نظر کنند.

شهر های هوشمند در آینده با اطلاعات همزمان و ارتباطات بخش های مختلف مثل یک ارگانیسم زنده عمل می کند و در کاهش اتلاف منابع و افزایش امنیت و کاهش ترافیک موثر است.